Budgetpåverkansanalys av diagnostiska tester för patienter med misstänkt kronisk kranskärlssjukdom

I aktuella diskussioner kring diagnostiska metoder för patienter med misstänkt kronisk kranskärlssjukdom har StoCHE fått i uppdrag att undersöka hur regionens budget skulle påverkas av att fasa ut arbetsprov och fasa in datortomografi (DT). Då DT är en kostsam metod för att diagnosticera kronisk kranskärlssjukdom i relation till arbetsprov undersöker vi hur olika strategier för att fasa in DT skulle påverka regionens budget.

Vi tittar även på hur många fler DT-apparaturer och röntgensjuksköterskor som skulle behövas för omställningen, samt om DT är en kostnadseffektiv diagnostik i relation till arbetsprov utifrån vetenskaplig evidens. Arbetet genomförs i samarbete med HTA Region Stockholm som undersöker effekterna av att använda DT jämfört med arbetsprov avseende överlevnad och kardiovaskulära händelser, såsom hjärtinfarkt och stroke.

Kontaktperson
Camilla Nystrand