Förstudie gällande levnadsvaneinsatser för patienter med diabetes och högt blodtryck

Då man i vetenskapliga studier har sett att fysisk aktivitet kan ha en positiv inverkan på blodsockernivåer och blodtryck, finns det ett intresse av att undersöka hur regionens budget skulle påverkas av att ge personer med diabetes typ 2 och högt blodtryck främjande insatser från hälso- och sjukvården för att öka fysisk aktivitet, i relation till läkemedel som förskrivs i dagsläget.

StoCHE undersöker i denna förstudie förutsättningarna för att göra en framtida budgetpåverkansanalys, där vi bland annat tittar på vilken data som finns tillgänglig, hur tillförlitlig den är, och vilka andra pågående projekt som finns på nationell nivå som berör samma område. Arbetet görs i samarbete med HTA Region Stockholm som undersöker det vetenskapliga underlaget gällande effekter av främjande insatser för fysisk aktivitet på läkemedelsanvändning.

Kontaktperson
Camilla Nystrand