MHFA Äldre till biståndshandläggare

  • 2024-09-10

  • 9 - 16

  • Stockholm, lokal kommer att annonseras

Denna tvådagarsutbildning vänder sig till dig som arbetar som biståndshandläggare i Stockholms län. Målet med kursen är att öka kunskapen kring att förstå, upptäcka och tolka tecken på psykisk ohälsa hos äldre.

Mental Health First Aid (MHFA), på svenska benämnt Första hjälpen till psykisk hälsa, är ett utbildningsprogram utvecklat i Australien. Tanken bakom ­utbildningsprogrammet är snarlik den vid fysisk Första hjälpen-utbildning: Att ge kursdeltagaren sådana kunskaper som tillåter denne att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp.

Första hjälpen till psykisk hälsa – äldre är utarbetat i Sverige med fokus på bemötandet av äldre personer. Kursen innehåller svenska filmer, utbildningsmaterial samt utgår ifrån svenska förhållanden. 

Denna satsning på Första hjälpen till psykisk hälsa - Äldre är specifikt riktad till dig som arbetar som biståndshandläggare i Stockholms län. Utbildningen och dess insatser ställs i relation till biståndshandläggarens arbetsuppgifter och ansvar, till exempel genom möjligheten att kombinera arbetsmodeller som Individens behov i Centrum (IBIC) och Samordnad Individuell Plan (SIP).

I kursen ingår:

  • Utbildning av två erfarna instruktörer.
  • För- och eftermiddagskaffe.
  • Extramaterial för dig som biståndshandläggare.

Kostnad för kursen är MHFA handboken á 390kr ex moms. Utöver kurslitteraturen är kursen kostnadsfri för biståndshandläggare som är  verksamma i Stockholms län. 

För frågor om kursen kontakta Agneta Björck (kontakt@agnetabjorck.se) 

För mer information besök utbildningssidan för Första hjälpen till psykisk hälsa (äldre) för biståndshandläggare.

Psykiatri, Forskning och utveckling, Närakut, SLSO, Psykiatriforskning , STEP-UP