Om oss på StoCHE

Vår vision är att bidra till en effektiv och jämlik hälso- och sjukvård genom att ta fram högkvalitativa hälsoekonomiska underlag som kan användas för beslut och prioriteringar inom hälso- och sjukvården.

Vår organisation

Vi är en del av Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) inom Stockholm läns sjukvårdsområde (SLSO), Region Stockholm. Vi arbetar på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom Region Stockholm men kan också ta oss an uppdrag från andra offentliga verksamheter. CHIS är en universitetsjukvårdsenhet, vilket bland annat innebär att vi bedriver forskning av hög nationell och internationell kvalitet, bedriver utbildning av hög kvalitet samt bidrar till en evidensbaserad hälso- och sjukvård genom att överföra våra egna forskningsresultat till praktisk vård och fortlöpande utvärdera etablerade och nya metoder. 

Vi som arbetar här

Vi som arbetar på StoCHE är affilierade till forskargruppen ”Health Economics and Policy” vid Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) på Karolinska Institutet. Vi finns också representerade i forskargruppen ”Health economic evaluation” på LIME och på Institutionen för Medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB). Inom vår koppling till KI undervisar vi på masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management. För mer information om vårt arbete på KI: Forskargruppen Health Economics and Policy.

Emelie_2_web_PPoint_mm_HD.jpgEmelie Heintz
Docent, PhD, enhetschef, hälsoekonom

Clas_web_PPoint_mm_HD.jpgClas Rehnberg
Professor, hälsoekonom

Kinza.jpgKinza Degerlund Maldi 
Hälsoekonom

Petra_Edstrom_4N4A8642.jpgPetra Edström
Administratör 

Fanny_4N4A2224_RUND.jpgFanny Goude
PhD, hälsoekonom

Matilda_4N4A2024_RUND.jpgMatilda Hagman
Statistiker

tobias.jpgTobias Lauritsen
Hälsoekonom

Agnes_Lind_4N4A8962.jpgAgnes Lind
Hälsoekonom

Karoline.jpgKaroline Magnusdottir
Hälsoekonom

Camilla.jpgCamilla Nystrand 
PhD, hälsoekonom, samordnare hälsoekonomiska utvärderingar

Sofia_4N4A2377_RUND.jpgSofia Sveréus
Hälsoekonom

Sofie_4N4A2191_RUND.jpgSofi Varg
Hälsoekonom

Våra mål är:

  • Vi bidrar till en ökad kunskap om hur knappa resurser kan användas för att bidra till ett effektivt och jämlikt vårdutnyttjande och förbättrad hälsa
  • Vårt arbete genomsyras av ett vetenskapligt förhållningssätt och vi bidrar till utveckling och användning av vetenskaplig metodik inom hälsoekonomi
  • Enheten är en attraktiv arbetsplats där medarbetare inkluderas, utvecklas och mår bra