Korg med äpplen

Välkommen till Stockholm centrum för hälsoekonomi

Välkommen till Stockholm centrum för hälsoekonomi (StoCHE)

Hälsoekonomiska analyser för en kostnadseffektiv och jämlik användning av hälso- och sjukvårdens resurser

Aktuellt

Medel från Sepsisfonden för studie om hälsoekonomiska aspekter av sepsisvård

Sofi Varg, doktorand i Health Economics, tilldelas medel från Sepsisfonden för sin studie Health economic aspects of improvements in sepsis care. Inom ramen för det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för sepsis föreslås bland annat sepsislarm som ett sätt att snabbare identifiera patienter med misstänkt sepsis. Projektet syftar till att utvärdera hälsoekonomiska konsekvenser av införandet av sepsislarm och till att undersöka vilka faktorer som förklarar återinläggningar efter vård för sepsis.

Kostnadseffektivitetsanalys av en utvidgad egenprovtagning för klamydia och gonorré

Stockholm centrum för hälsoekonomi (StoCHE) har gjort en uppskattning av de hälsoekonomiska konsekvenserna av ett eventuellt införande av en utvidgad egenprovtagning för klamydia och gonorré i jämförelse med nuvarande provtagning i Region Stockholm. Analysen inkluderar en smittspridningsmodell framtagen av Folkhälsomyndigheten. Ta del av kostnadseffektivitetsanalysen.

Hälsoekonomiska analyser för en kostnadseffektiv och jämlik användning av hälso- och sjukvårdens resurser

Vi fokuserar på hur hälso- och sjukvårdens resurser kan användas för att bidra till ett effektivt och jämlikt vårdutnyttjande samt förbättrad hälsa. Analyserna baseras på hälsoekonomisk teori och metod med avsikten att göra denna kunskap lättillgänglig för politiker, administratörer, sjukvården och allmänheten.

Vi bevakar hälsoekonomiska frågor och följer upp kostnader och effekter av interventioner eller reformer inom hälso- och sjukvården. Vi analyserar också konsekvenser av finansiering och organisation och studerar utvecklingen av kostnader, produktivitet, tillgänglighet samt hälsorelaterad livskvalitet.

Våra kompetensområden

Organisation och medarbetare på StoCHE