Korg med äpplen

Välkommen till Stockholm centrum för hälsoekonomi

Välkommen till Stockholm centrum för hälsoekonomi (StoCHE)

Hälsoekonomiska analyser för en kostnadseffektiv och jämlik användning av hälso- och sjukvårdens resurser

Aktuellt

Ansatser för att beakta effekter på närståendes livskvalitet vid beslut om subvention av läkemedel

På uppdrag av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har Stockholm centrum för hälsoekonomi (StoCHE) analyserat genomförbarheten och konsekvenserna av olika ansatser för att beakta effekter på livskvalitet hos närstående. Det har blivit allt vanligare att ansökningar om subvention av läkemedel till TLV innehåller information om hur läkemedlen påverkar närståendes livskvalitet. Hittills har dock effekter på närstående inte beaktats i TLV:s beslut. Ta del av rapporten. 


Ökad andel biopsier innan behandling av njurtumörer

Stockholm centrum för hälsoekonomi (StoCHE) har genomfört en analys av hur en utökad andel biopsier innan behandling vid njurtumör skulle påverka regionernas budget samt personella resurser. Analysen presenteras i en rapport med syfte att vägleda rekommendationer kring njurbiopsier innan behandling i den pågående revideringen av nationellt vårdprogram (NVP) njurcancer. Ta del av rapporten. 

Hälsoekonomiska analyser för en kostnadseffektiv och jämlik användning av hälso- och sjukvårdens resurser

Vi fokuserar på hur hälso- och sjukvårdens resurser kan användas för att bidra till ett effektivt och jämlikt vårdutnyttjande samt förbättrad hälsa. Analyserna baseras på hälsoekonomisk teori och metod med avsikten att göra denna kunskap lättillgänglig för politiker, administratörer, sjukvården och allmänheten.

Vi bevakar hälsoekonomiska frågor och följer upp kostnader och effekter av interventioner eller reformer inom hälso- och sjukvården. Vi analyserar också konsekvenser av finansiering och organisation och studerar utvecklingen av kostnader, produktivitet, tillgänglighet samt hälsorelaterad livskvalitet.

Våra kompetensområden

Organisation och medarbetare på StoCHE