Pågående projekt

Kartläggning precisionsmedicin
Kontakt: Eva Fjellgren

Reflextestning vid kolorektalcancer
Kontakt: Monica Hultcrantz

Intraartikulär
kortisoninjektion i höftled som smärtstillande för artrospatienter

Kontakt: Naama Kenan Modén

Intense Pulsed Laser för behandling av torra ögon 
Kontakt: Naama Kenan Modén

Metodstöd till Vårdförlopp psoriasis
Kontakt:  Naama Kenan Modén

Metodstöd till vårdförlopp sällsynta syndrom med komplexa vårdbehov
Kontakt: Naama Kenan Modén

Metodstöd till nationell arbetsgrupp (NAG) blodförsörjning
Kontakt: Nathalie Peira