Pågående projekt

Arbetsprov vs. datortomografi vid misstänkt kronisk kranskärlssjukdom
Kontakt:  Naama Kenan Modén

Instillationsbehandlingar vid överaktiv blåsa
Kontakt: Nathalie Peira

Intraartikulär kortisoninjektion i höftled som smärtstillande för artrospatienter
Kontakt: Naama Kenan Modén

Intense Pulsed Laser för behandling av torra ögon 
Kontakt: Naama Kenan Modén

Metodstöd till Vårdförlopp psoriasis
Kontakt:  Naama Kenan Modén

Metodstöd till vårdförlopp sällsynta syndrom med komplexa vårdbehov
Kontakt: Naama Kenan Modén

Metodstöd till nationell arbetsgrupp (NAG) blodförsörjning
Kontakt: Nathalie Peira