Samverkan och nätverk

Nationell och internationell samverkan

HTA Region Stockholm ser ett stort värde med nationell samverkan och är bland annat representerade i Nationell arbetsgrupp HTA/Hälsoekonomi (f.n. ordförande) och HTA-nätverket 

Vi har även internationella samarbeten och där framför allt en aktiv roll i den internationella arbetsgruppen GRADE Working group. Enhetschefen för HTA Region Stockholm leder den projektgrupp inom GRADE Working group som tar fram uppdaterade riktlinjer för hur tillförlitligheten av evidens kan bedömas samt är invald i styrgruppen för GRADE Working group.  

Tillsammans med Cochrane Sverige och SBU samt motsvarande organisationer i Norge och Danmark, leder HTA Region Stockholm det skandinaviska GRADE-nätverket. Syftet med detta nätverk är att främja samarbeten kring användning av och undervisning om GRADE samt att harmonisera hur GRADE kommuniceras på de skandinaviska språken. 

 

Vad är GRADE?

GRADE är ett ramverk för att bedöma tillförlitligheten av ett vetenskapligt underlag samt, för att på ett transparant sätt, fatta beslut om t.ex. en rekommendation för hälso- och sjukvården. GRADE används av över hundra organisationer världen över, däribland WHO och Cochrane. I Sverige används GRADE helt eller delvis bland annat av myndigheter såsom SBU och Socialstyrelsen samt av regionala HTA-enheter. GRADE-ramverket har tagits fram och utvecklas kontinuerligt av medlemmar av den internationella arbetsgruppen GRADE Working Group.