Om oss

HTA Region Stockholm är ett centrum för utvärdering av det vetenskapliga underlaget för metoder och processer inom vården. På engelska kallas det Health Technology Assessment (HTA). En HTA-analys kan belysa nytta, risker samt hälsoekonomiska och etiska aspekter av utvärderade metoder och ger därigenom stöd för prioritering och beslutsfattande om vårdens utformning.

Vår organisation

Vi är en del av Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) inom Stockholm läns sjukvårdsområde (SLSO), Region Stockholm. Vi arbetar på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom Region Stockholm men kan också ta oss an uppdrag från andra offentliga verksamheter. CHIS är en universitetsjukvårdsenhet, vilket bland annat innebär att vi bedriver forskning av hög nationell och internationell kvalitet, bedriver utbildning av hög kvalitet samt bidrar till en evidensbaserad hälso- och sjukvård genom att överföra våra egna forskningsresultat till praktisk vård och fortlöpande utvärdera etablerade och nya metoder.


Vi som arbetar här

Monica_Hultcrantz_4N4A8830.jpgMonica Hultcrantz
Med dr, enhetschef

Petra_Edstrom_4N4A8642.jpgPetra Edström
Administratör

Naama_Kenan_Moden_4N4A8939.jpgNaama Kenan Modén 
Med dr, specialist i evidenssyntes

Nathalie_Peira_4N4A9192.jpgNathalie Peira
Fil dr, specialist i evidenssyntes

Eva_Fjellgren_4N4A9286.jpgEva Fjellgren
Informationsspecialist

Maria_Nilsson_4N4A8700.jpgMaria Nilsson
Informationsspecialist

Claes Lennmarken 
Med dr, medicinsk rådgivare

Sigurd_Vitols_4N4A9038.jpgSigurd Vitols
Med dr, medicinsk rådgivare