Ställ en fråga

Alla som arbetar med hälso- och sjukvård inom sjukvårdsregion Stockholm-Gotland har möjlighet att ställa en fråga till HTA Region Stockholm. Om frågan prioriteras kommer vi att återkomma för en fortsatt dialog kring frågeställningen.

Hur skickar du din fråga?

Skicka din fråga via e-post till:
hta.slso@regionstockholm.se

Om möjligt, precisera gärna din fråga genom att ange:

 • Vad du vill utvärdera: vilken intervention/metod gäller frågeställningen
 • Vad frågan avser: prevention, diagnostik, behandling, omvårdnad, annat
 • Om frågan gäller införande av en ny metod, tillägg av en ny indikation, avveckling av en etablerad metod eller annat
 • Om du känner till att det finns en betydande praxisvariation i vården
 • Vilken förväntad nytta har patienter av den föreslagna metoden?
 • Vilken patientgrupp/population berörs av metoden ifråga?
 • Vilken intervention/metod är dagens jämförelsealternativ?
 • Vilka utfallsmått kommer att vara av intresse?

Vad händer sedan? 

1. Prioritering
Alla frågor som inkommer till HTA Region Stockholm genomgår en prioriteringsprocess.

2. Precisering av frågeställning
Om frågan prioriteras kommer vi att återkomma för en fortsatt dialog kring frågeställningen med syfte att precisera den, för mer info se vårt arbetssätt

3. Kartläggning
En förutsättning för HTA-analysen är att det finns vetenskapliga publikationer inom ämnesområdet. Innan man går vidare tar HTA Region Stockholm reda på om det redan finns välgjorda systematiska översikter eller HTA-rapporter som belyser frågan. Utifrån dessa gör HTA Region Stockholm även en bedömning om översikterna behöver uppdateras.

4. Beslut om tillvägagångssätt
Utifrån kartläggningens resultat bestämmer HTA Region Stockholm vad som är bästa vägen framåt för att besvara frågan. Det kan till exempel vara att vi:

 • Sammanfattar den senaste välgjorda publicerade systematiska översikten som svarar på frågan.
 • Uppdaterar resultaten från en äldre men välgjord systematisk översikt som svarar på frågan.
 • Genomför en systematisk översikt från grunden där vi sammanväger de primärstudier som svarar på frågan
 • Rapport

HTA Region Stockholm publicerar sina rapporter på vår hemsida. När resultaten bedöms vara av internationellt intresse publiceras dessa även som artiklar i vetenskapliga journaler.