Utvärdering av reformer och interventioner

Ett av våra kompetensområden är utvärdering av vårdvalsreformer men även andra organisatoriska interventioner. I dessa utvärderingar används metoder för att analysera fördelningsaspekter, listnings- och etableringsmönster samt kvalitets- och produktivitetsutveckling. Vi kan även göra jämförelser av utvecklingen i olika regioner, exempelvis har vi i vissa avseenden jämfört utvecklingen i Region Stockholm med den i Region Skåne och Västra Götalandsregionen.

Under senare år har expansionen av digital vård varit föremål för analys av bland annat vilka grupper som använder tjänsterna och i vilken utsträckning den digitala vården avlastar etablerad fysisk vård. Vi har även analyserat hur Covid-19-pandemin påverkat fördelningen mellan digital vård och fysisk vård.