Hälsoekonomiska aspekter av dygnet-runt öppet mikrobiologisk laboratorium

Karolinska universitetslaboratoriet har sedan 2022 förlängt öppettiderna för mikrobiologiska prover till att inkludera kvällar, nätter och helger. Snabbare provsvar i och med förlängda öppettider förväntas ge fördelar för patienten och vården genom snabbare och korrekt behandling, undvikande av onödiga undersökningar och behandlingar, minskning och förhindring av spridning av smittsamma sjukdomar i vårdmiljö samt att frigöra vårdplatser. StoCHE har fått i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att beräkna just hur dessa förändringar potentiellt kan leda till kostnadsbesparingar.

Kontaktperson
Camilla Nystrand