Abstrakt illustration, blå och gul vattenfärg

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention

Välkommen till Nationellt centrum för suicidforskning och prevention

Om oss

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) bistår regeringen och Region Stockholms beslutsfattare och invånare med kunskapsunderlag, kunskapsutveckling och kunskapsspridning. 

Vårt uppdrag är att genom forskning, strategiskt folkhälsoarbete, utbildning och informationsspridning bidra till att minska antalet självmord och självmordsförsök regionalt och nationellt. NASP ska även bidra till att utveckla och stimulera kunskapsområdet självmord och självmordsprevention. 

NASP är ett samverkande centrum som består av flera enheter som är organiserade under två huvudmän: Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) vid Region Stockholm och Karolinska Institutet.

Rekommendationer för suicidpreventiva insatser (RESPI)

RESPI tillhandahåller information om evidensbaserade befolkningsinriktade insatser för att minska självmordshandlingar