Abstrakt illustration, blå och gul vattenfärg

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention

Välkommen till Nationellt centrum för suicidforskning och prevention

Region Stockholm och statens expertorgan för suicidprevention

Om oss

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) är Region Stockholm och statens expertorgan för suicidprevention. Verksamheten vid NASP kan delas in i fyra huvudområden: Forskning och metodutveckling, Analys och uppföljning av epidemiologiska data, Information och Utbildning.

Vi erbjuder expertstöd och utbildning kring prevention av självmord för vården, psykiatrins vårdgrannar och beslutsfattare inom Region Stockholm. Vi arbetar även med analys och uppföljning av epidemiologiska data samt utveckling av metoder för att förebygga självmord. Dessutom samarbetar vi med Världshälsoorganisationen WHO när det gäller forskning om suicid, utveckling av metoder och stöd till implementering. Vi är ett av tre sådana centrum i världen och det enda i Europa.

Rekommendationer för suicidpreventiva insatser (RESPI)

RESPI tillhandahåller information om evidensbaserade befolkningsinriktade insatser för att minska självmordshandlingar

Aktuellt

Fler nyheter