Aktion Livräddning

Aktion Livräddning inkluderar en introducerande endagsföreläsning i självmordsprevention och två halvdagsföreläsningar med fördjupning i transkulturella aspekter på självmord och unga och självmord. Sedan 2012 har utbildningen erbjudits till invånare och personal verksamma i hela Stockholm.

Målgrupp

Den introducerande endagsföreläsningen riktar sig främst till personer som i sitt yrke på något vis kommer i kontakt med självmordsnära och sårbara människor.

Under utbildningsdagen belyses följande områden:

  • Fakta om självmord, myter och tabun
  • Vikten av ett öppet samtalsklimat. Att våga tala om självmord
  • Bemötande av självmordsnära patienter och det professionella förhållningssättet
  • Riskfaktorer - vad bör du vara uppmärksam på?
  • Skyddande faktorer för självmordshandling
  • Syftet med en självmordsriskbedömning - varför behövs den och när ska den utföras?

Fördjupande halvdagsföreläsningar i transkulturella aspekter på självmord och unga och självmord

Till de som deltagit i den introducerande endagsföreläsningen erbjuder vi, som en del i Aktion Livräddning, även halvdagsföreläsningar om transkulturella aspekter på självmord och unga och självmord.

Att kunna förebygga självmord kräver inte bara kunskaper i suicidprevention utan också i hur detta problem tar sig uttryck i olika kulturer. Halvdagen som fokuserar på transkulturella aspekter på självmord handlar om hur vi kan förebygga självmord i ett mångkulturellt samhälle. Under halvdagsföreläsningen unga och självmord fördjupar vi kunskaperna i tecken på och bemötandet av självmordsnära ungdomar.

Föreläsningstillfällen våren 2024 för hela Stockholms län

Introducerande endagsföreläsning

Klara strand, Klarabergsviadukten 90

  • 7 februari
  • 24 april

Digitala föreläsningar

  • 6 mars
  • 8 maj

Tid: 09.00-15.00

Föreläsare: Daniel Frydman, psykiater, psykoanalytiker och leg. psykoterapeut

Föreläsningen är kostnadsfri. 

Du anmäler dig till ett föreläsningstillfälle.

Informationsansvarig: Josefine Engelbrechtsen