Information och stöd

Här kan du ta del av våra publikationer samt vanligt förekommande frågor och svar (FAQ) rörande självmord.

Informationsmaterial

Publikationer

Här kan du ta del av våra publikationer, faktablad och rapporter.

Ung person sitter med mobiltelefon i handen

FAQ

Här hittar du vanliga frågor och svar rörande självmord.