Information och stöd

Ung person sitter med mobiltelefon i handen

FAQ

Här hittar du vanliga frågor och svar rörande självmord.

Rekommendationer för suicidpreventiva insatser – RESPI

RESPI tillhandahåller samlad information om evidensbaserade befolkningsinriktade insatser för att minska självmordshandlingar.