Forskning

Vår forskning bygger på att identifiera de faktorer som kan påverka den psykiska hälsan och vad som kan utlösa suicidala handlingar.

I en tvärvetenskaplig forskningsmiljö (folkhälsa, psykologi, psykiatri, molekylär biologi och antropologi) bedriver vi forskning med målet att utveckla innovativa självmordspreventiva metoder. Vi genomför även forskningsstudier för att identifiera trender, riskfaktorer och sårbara populationer kopplade till självmord.

Forskningen sker inom ramen för USV-enhet i nära samarbete med NASP vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), Karolinska Institutet

Den forskning som vi, och andra forskare bedriver, används till att styra de aktiviteter som vi utför inom strategiskt folkhälsoarbete, utbildning och spridning av information. 

Fotograf/Illustratör: Beatrice Johansson