Rekommendationer för suicidpreventiva insatser – RESPI

På RESPI finns samlad information om olika typer av befolkningsinriktade insatser för att minska självmordshandlingar.

Vi granskar kontinuerligt insatsernas vetenskapliga underlag och uppdaterar informationen därefter. Informationen på RESPI.se syftar till att vara ett stöd i beslutsprocessen om vilka självmordspreventiva insatser som bör implementeras enligt den senaste tillgängliga forskningen.

Rekommendationer för suicidpreventiva insatser (RESPI)

RESPI tillhandahåller information om evidensbaserade befolkningsinriktade insatser för att minska självmordshandlingar