Akut omhändertagande av självmordsnära person (AOSP)

Akut omhändertagande av självmordsnära person – AOSP – är en utbildning som syftar till att öka kunskapen om hur man kan agera i en akut situation där en person är i risk att ta sitt liv. Utbildningen ges dels som en endagskurs dels som en instruktörsutbildning som ger behörighet att hålla i egna kurser.

Bakgrund

Hösten 2009 bildades en samverkansgrupp i Stockholms län med representanter från SOS Alarm, räddningstjänst, polis, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB) och NASP för att ta reda på hur man skulle kunna förebygga och förhindra självmord i länet. Projektet benämndes SPIS, vilket står för “Självmordsprevention i Stockholms län” (numera “Självmordsprevention i Sverige”). Syftet var att ge berörda myndigheter och organisationer ökad möjlighet till att förebygga, förhindra och följa upp självmord och självmordsförsök. Under projektets genomförande framgick vikten av fortsatt utbildning i ämnet. Av denna anledning förvaltar NASP än idag instruktörsutbildningar i Akut omhändertagande av självmordsnära person.

Endagskurs AOSP

AOSP endagskurs är en 8 timmar lång utbildning som bygger på en serie inspelade föreläsningar som tar upp risk- och sårbarhetsfaktorer, myter och fördomar om psykisk ohälsa och självmordsnärhet och vilken hjälp som kan erbjudas en person i risk att ta sitt liv. Kursen behandlar även bemötandet i en akut situation samt lagstiftning, skyldigheter och rättigheter som vi bör förhålla oss till. För att exemplifiera olika situationer som kan uppstå används fallbeskrivningar där deltagarna får diskutera bland orsaker och olika vägar till lösning och där kursledaren ställer frågor i syfte att stimulera till reflektion.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som arbetar inom, eller samarbetar med, blåljusorganisationerna (ambulans, polis, räddningstjänst, SOS Alarm) samt andra verksamheter som kan komma i kontakt med personer i risk att genomföra en självmordshandling.

Är du intresserad av att anordna en AOSP-kurs?

Via vår instruktörslista finner du kontaktuppgifter våra utbildade AOSP-instruktörer som finns över hela landet. Du väljer själv vilken instruktör du önskar kontakta och tillsammans organiserar ni en utbildning som passar för just er verksamhet. 

Det finns två varianter av instruktörer; dels de som inriktar sig specifikt på blåljusorganisationerna (AOSP-B, ”blåljus”) eller de som vänder sig till övriga verksamheter (AOSP-A, ”allmänheten”).

Samlad lista över aktiva AOSP-instruktörer

Instruktörsutbildning AOSP

Instruktörsutbildning i AOSP förvaltas av NASP och utförs av huvudinstruktörer utbildade vid NASP. Målet med denna utbildning är att du ska få behörighet att arbetare vidare med AOSP inom din verksamhet. Varje år anordnar NASP ett antal utbildningar i Stockholm, men vi ger även utbildningar utanför Stockholm vid intresse.

Utbildningen är tre heldagar (totalt 24 timmar), inklusive en förberedande dag med fokus på psykiska besvär och sjukdom.

Dag 1: Grundutbildning psykiska besvär och sjukdom
Dag 2: AOSP
Dag 3: AOSP

Som utbildad AOSP-instruktör kommer du ingå i ett stort nätverk med instruktörer från hela Sverige, inom olika befattningar och verksamheter. En gång per år anordnas en nationell nätverksträff där vi även erbjuder fortbildande aktiviteter för alla instruktörer.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till dig som vill bli AOSP-instruktör, vilket ger dig behörighet att anordna AOSP endagskurser inom din verksamhet. Vi rekommenderar att det är minst två personer från er verksamhet som utbildar sig till instruktörer.

Instruktörsutbildning i Akut omhändertagande av självmordsnära person (AOSP) finns i två varianter:

 • AOSP - Allmänheten (AOSP-A)
  Vänder sig till allmänheten och omfattar dig som i ditt dagliga arbete kommer i kontakt med personer i risk att genomföra en självmordshandling.

 • AOSP - Blåljus (AOSP-B)
  Vänder sig till dig som arbetar eller samarbetar med blåljusorganisationerna (ambulans, polis, räddningstjänst, SOS Alarm)

Innehåll

Innehållet anpassas efter varje unik grupp men nedan beskrivs exempel på sådant som tas upp under utbildningen:

 • Noggrann genomgång av den metodik och det material som används i AOSP
 • Fördjupning i psykisk ohälsa, myter, fördomar, attityder, förhållningssätt
 • Samverkan (lokalt)
 • Ökad kännedom om gällande lagstiftning
 • Fallbeskrivningar
 • Bemötandet (samtalstekniker)
 • Erfarenhetsutbyte
 • Certifikat

All utbildningslitteratur och videomaterial finns tillgängligt via vårt digitala utbildningssystem Canvas. Inloggningsuppgifter till Canvas skickas ut i samband med genomgången utbildning.

Kostnad

Instruktörsutbildningen kostar 11 000 SEK exkl. moms/deltagare.

Utbildningstillfällen 2024

Instruktörsutbildning AOSP-A (allmänhet) 

Instruktörsutbildning AOSP-B (blåljus)