Akut omhändertagande av självmordsnära person (AOSP)

Akut omhändertagande av självmordsnära person – AOSP – är en utbildning som syftar till att öka kunskapen om hur man kan agera i en akut situation där en person är i risk att ta sitt liv.

Hösten 2009 bildades en samverkansgrupp i Stockholms län med representanter från SOS Alarm, räddningstjänst, polis, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB) och NASP för att ta reda på hur man skulle kunna förebygga och förhindra självmord i länet. Projektet benämndes SPIS – SjälvmordsPrevention I Stockholms län. Syftet var att ge berörda myndigheter och organisationer ökad möjlighet till att förebygga, förhindra och följa upp självmord och självmordsförsök.

Under projektets genomförande framgick tydligt vikten av fortsatt utbildning i ämnet – och av denna anledning förvaltar NASP än idag instruktörsutbildningar i AOSP.

Instruktörsutbildning AOSP

Målet med denna utbildning är att du ska få behörighet att arbetare vidare med AOSP inom din verksamhet. 

Utbildningen är tre heldagar, inklusive en förberedande dag.

Dag 1: Grundutbildning psykiska besvär och sjukdomar
Dag 2: AOSP
Dag 3: AOSP

AOSP huvudinstruktörer. Fr. v. Daniel Gallo-Marchiando, Annika Forsgren, Conny Söderberg, Britta Alin Åkerman, Josefine Engelbrechtsen (samordnare), Per Olof Sjölund. Ej med i bild: Jennie Blixt, Ulrika Bratt, Carolina Fors, Karin Gerling, Robert Gerling, Tina Hallin, Ulrica Hed, Johnny Rodin och Andreas Söderberg

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till dig som vill bli AOSP-instruktör, vilket ger dig behörighet att anordna endagskurser i AOSP. Instruktörsutbildningen ges i två varianter:

 • AOSP - Allmänheten (AOSP-A)
  Vänder sig till allmänheten och omfattar dig som i ditt arbete kommer i kontakt med personer i risk att genomföra en självmordshandling.

 • AOSP - Blåljus (AOSP-B)
  Vänder sig till dig som arbetar eller samarbetar med blåljusorganisationerna (ambulans, polis, räddningstjänst, SOS Alarm)

Som utbildad AOSP-instruktör kommer du ingå i ett stort nätverk med instruktörer från hela Sverige, inom olika befattningar och verksamheter. En gång per år anordnas en nationell nätverksträff där vi även erbjuder fortbildande aktiviteter för alla instruktörer.

Innehåll

Innehållet anpassas efter varje unik deltagargrupp men nedan beskrivs exempel på sådant som tas upp under utbildningen:

 • Metodik och material
 • Psykisk ohälsa – myter, fördomar, attityder, förhållningssätt
 • Samverkan
 • Lagstiftning
 • Fallbeskrivningar
 • Bemötandet (samtalsteknik)
 • Erfarenhetsutbyte

Kostnad

Instruktörsutbildningen kostar 11 000 SEK exkl. moms/deltagare.

Det bör vara minst två personer från en verksamhet som utbildar sig till instruktörer eftersom endagsutbildningen ska genomföras av två certifierade instruktörer. 

Utbildningstillfällen AOSP Allmänheten

Instruktörsutbildningar

 • 25 - 27 mars 
  ANMÄLAN
 • 8 - 10 okt
  Endast Stockholms län - konstnadsfri
  ANMÄLAN
 • 22 - 24 okt
  Endast Stockholms län - kostnadsfri
  ANMÄLAN

Kompletteringstillfällen

Vänder sig till dig som redan är utbildad instruktör i AOSP Blåljus.

Hittar ni inget datum som passar eller vill anordna en lokal utbildning hos er? Kontakta josefine.engelbrechtsen@ki.se

Utbildningstillfällen AOSP Blåljus

Instruktörsutbildningar

Hittar ni inget datum som passar eller vill anordna en lokal utbildning hos er? Kontakta josefine.engelbrechtsen@ki.se

Endagskurs AOSP

AOSP endagskurs är 8 timmar lång och är lämplig för de personer som inte vill utbilda sig till instruktörer men som vill lära sig mer om risk- och sårbarhetsfaktorer för självmord, myter och fördomar om psykisk ohälsa och självmordsnärhet och vilken hjälp som kan erbjudas en person i risk att ta sitt liv. Kursen behandlar även bemötandet i en akut situation samt lagstiftning, skyldigheter och rättigheter som vi bör förhålla oss till. För att exemplifiera olika situationer som kan uppstå används fallbeskrivningar där deltagarna får diskutera och där kursledaren ställer frågor i syfte att stimulera till reflektion.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla typer av yrkesgrupper och verksamheter. Det finns två inriktningar att välja mellan: AOSP-A (allmänheten) och AOSP-B (blåljus), där den sistnämnda inriktningen är anpassad för personer och verksamheter som arbetar inom, eller i nära samarbete, med blåljusorganisationerna. 

Är ni intresserade av att anordna en AOSP-kurs?

NASP tillhandahåller kontaktuppgifter till certifierade AOSP-instruktörer som är aktiva över hela landet. Du väljer själv vilken instruktör du önskar kontakta utifrån vår instruktörslista och tillsammans organiserar ni en utbildning som passar just era behov och er verksamhet. 

Fotograf/Illustratör: Beatrice Johansson