Internationella suicidpreventiva dagen

Den 10 september är den internationella suicidpreventiva dagen, en dag som lanserats av International Association for Suicide Prevention (IASP) och Världshälsoorganisationen (WHO) för att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan. Varje år uppmärksammas den suicidpreventiva dagen världen över med syfte att prata och öka kunskapen om att förebygga suicid.

I samband med den internationella suicidpreventiva dagen anordnar NASP vid Karolinska Institutet och Region Stockholm en aktivitet som lyfter det självmordspreventiva arbetet på olika sätt.

Suicidpreventiva dagen 2024

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) bjuder in till ett webbsänt seminarium med anledning av den årliga Suicidpreventiva dagen.

Mer information och anmälan

Suicidpreventiva dagen 2023

År 2023 arrangerade NASP ett webbinarium med fokus på "Suicidkommunikation på digitala plattformar".

Webbinariet ägde rum den 11 september. Under webbinariet fick vi lyssna till:

  • Michael Westerlund, Universitetslektor Stockholms universitet/Forskningsspecialist NASP
    Titel: Självmordsrelaterad internetanvändning

  • Yvonne Andersson, utredare och analytiker Statens medieråd
    Titel: Unga, medier och psykisk ohälsa

  • Gergö Hadlaczky, Verksamhetschef Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS)/Enhetschef NASP, Region Stockholm/Adjungerad forskare NASP, Karolinska Institutet
    Titel: AI-chatbottar och självmordsprevention

Du som inte kunde se webbinariet kan ta del av presentationerna nedan.

Presentationer

Informationsansvarig: Gergö Hadlaczky