Analys av självmordstrender baserat på WHO:s dödlighetsdata

Detta projekt använder internationella data för att undersöka globala självmordstrender och tvärnationella riskfaktorer. Vi strävar efter att främja samarbetsinsatser inom självmordsprevention och psykisk hälsa, samt att informera den framtida forskningen och utvecklingen av riktlinjer.

Genom att samarbeta med experter från Columbia University (USA), University of Groningen (Nederländerna) och Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (Norge), använder vi data från Världshälsoorganisationen (WHO), Förenta nationerna (FN) och andra internationella organ för att fördjupa oss i komplexiteten i självmordstrender över olika regioner och demografier världen över. 

Projektets huvudfokus är att identifiera trender under de senaste årtiondena, genom att undersöka faktorer som ålder, kön och socioekonomisk status. Genom att analysera dessa variabler, syftar vi till att ge en detaljerad och nyanserad förståelse av hur självmordsfrekvenserna har utvecklats globalt. Denna analys täcker olika regioner och belyser både likheter och skillnader i trenderna. 

En annan betydande del av denna forskning fokuserar på att identifiera tvärnationella riskfaktorer. Genom att förstå dessa faktorer, syftar vi till att informera utvecklingen av riktade interventionsstrategier som kan anpassas och implementeras i olika länder. För att göra detta, belyser studierna gemensamma riskfaktorer samtidigt som de identifierar unika utmaningar som specifika regioner står inför. 

Resultaten från dessa studier kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter och spridas i samband med internationella konferenser. Vi hoppas öka den befintliga kunskapen och få möjlighet att samverka med experter från olika områden, för att understödja diskussioner rörande insikter och metodik.