"Enkla åtgärder kan förebygga självmord"

I senaste numret av Medicinsk Vetenskap (nr 1 2024) medverkar Johan Fredin-Knutzén, klinisk psykolog och doktorand vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, i ett samtal om förebyggande insatser för att minska antalet självmord som sker i transportsystemet.

Medicinsk Vetenskap är Karolinska Institutets populärvetenskapliga tidning med fokus på de senaste forskningsrönen inom medicin och hälsa - och forskarna bakom fynden.

Ta del av reportaged med Johan Fredin-Knutzén via tidningen i digitalt format

Publicerad 2024-02-27