Nationellt centrum för suicidforskning och prevention släpper årsrapport för 2023

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) vid Karolinska Institutet och Region Stockholm har sammanställt de aktiviteter som genomfördes under verksamhetsåret 2023.

Rapporten sammanfattar kortfattat alla aktiviteter inom strategiskt folkhälsoarbete, forskning och verksamhetsutveckling, informationsspridning och kunskapssöversättning samt utbildning.

För mer information och för att ta del av rapporten under Om oss. 

Dokument

NASP årsrapport 2023