Suicid i transportsystemet

NASP arbetar för att bättre förstå förekomst och orsak till självmordshandlingar i transportsystemet samt bidra till innovation och utvärdering av metoder för att förebygga självmord i transportsystemet.

År 2020 genomförde NASP tillsammans med Trafikverket en förstudie om suicid i det svenska transportsystemet. Sedan det inledande samarbetet har arbete med suicid i transportsystemet intensifierats och idag arbetar flera anställda på NASP med frågan.

Transportsystemet omfattar järnvägar, tunnelbanor, broar, vägtrafik och sjöfart. I viss mån görs uppdrag som berör andra offentliga platser, till exempel suicid vid naturliga höjder.

Det övergripande syftet är att bättre förstå förekomst och orsak till dessa självmordshandlingar samt bidra till innovation och utvärdering av metoder för att förebygga självmord i transportsystemet. Vi fungerar som konsult åt flera organisationer som arbetar med suicidprevention inom transportsystemet, t.ex. Trafikverket, SL, regioner och kommuner i hela landet. Vi bedriver även forskning och metodutveckling tillsammans med Trafikverket, SL och andra universitet i Sverige.

Ett urval av vårt arbete:

  • Förbättrade metoder för att identifiera självmord mer exakt bland dödade i vägtrafiken i Sverige vilket har lett till 63% fler självmordsfall än med tidigare tillvägagångssätt.
  • En pilotstudie för att utvärdera effekterna av att förebygga järnvägssjälvmord genom att begränsa tillgången till höghastighetstågsspår.
  • En pilotstudie för att utvärdera effekterna av att förebygga järnvägssjälvmord och obehöriga spårbeträdanden med staket monterade i plattformsändar.
  • En pilotstudie för att tre olika potentiellt suicidpreventiva åtgärder i Stockholms tunnelbana.
  • Föreläsningar för regioner och kommuner gällande suicidprevention i fysisk miljö.
  • Konsultation gällande utformningen av självmordsskydd för flera broar runt om i Sverige.
  • Bidragit till med ett kapitel om ’Självmord i transportsystemet’ som beskriver förekomsten av självmord i vägtrafiken och åtgärder inom trafiksäkerhet i Vision Zero Handbook.
  • Sammanställt ett flertal olika rapporter på ämnet.   

Informationsansvarig: Johan Fredin-Knutzén