Kärleken är den bästa kicken: en kurs i förebyggande hälsovård

En utbildning för att förebygga psykisk ohälsa hos unga med utgångspunkt i filmen "Kärleken är den bästa kicken".

Om kursen

Kursens huvudsyfte är att förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa, mobbning och ytterst självmord bland elever samt att lära dem hantera kriser, ångest, depression och självmordstankar och därmed öka deras självkänsla.

Kursen ska vidare medverka till att:

 • Ge kunskaper om medicinska, psykosomatiska och psykiska symtom
 • Ge information om olika faktorer som ligger till grund för ungdomars självmordstankar, självmordshandlingar och försök
 • Ge information om depressionens kännetecken bland ungdomar
 • Ge information om olika behandlingsmetoder samt hur personalstöd, lärarstöd och kamratstöd kan byggas upp
 • Att förbereda utbildningsverksamhet bland föräldrar och elever inom ovanstående områden med utgångspunkt från filmen

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till främst till personal på högstadie- och gymnasieskolor, ungdomsmottagningar, regionala ungdomscentrum och övriga som bedriver organiserad verksamhet för ungdomar.

Innehåll

 • Statistisk beskrivning kring hur situationen ser ut för ungdomar i Sverige jämfört med internationella data.
 • Depressionens igenkänningstecken hos barn och ungdom.
 • Hur stress, mobbning, identitet påverkar ungdomars psykiska hälsa.
 • Ungdomars självmordstankar, självmordshandlingar och självmordsförsök utifrån olika sårbarhetsmodeller, samt självmordsrisker hos ungdom.
 • Vad skolan och/eller andra personalgrupper kan göra efter ett självmordsförsök samt förebyggande åtgärder i form av olika handlingsplaner.

Kostnad

Kursen kostar 4500 SEK exkl. moms/deltagare. Vill man efter genomgången kurs köpa filmen kostar den 200kr.

Upplägg och omfattning

Utbildningen omfattar 1½ dag. Utgångspunkten är filmen "Kärleken är den bästa kicken". Innehållet i kursen kommer att förmedlas genom föreläsningar och gruppdiskussioner. Undervisningen är problembaserad och utgår från deltagarnas egna erfarenheter av tonåringar och deras psykiska ohälsa. För att på bästa sätt tillgodogöra sig innehållet och även få möjlighet att arbeta med undervisningsmaterialen inom den egna verksamheten, rekommenderas att minst två personer från samma arbetsplats deltar i utbildningen. Vi rekommenderar även att någon utbildningsansvarig vid skolan deltar för att momentet lättare skall kunna införlivas i de olika programmen.

Möjligheten att tillgodogöra sig utbildningen och tillämpa erfarenheterna inom den egna verksamheten ökar om deltagarna tar del av den rekommenderade litteraturen (se lista längst ned).

Dag 1: 9.00 - 17.00

Presentation av kursen och dess upplägg
Statistiska uppgifter - teorier - sårbarhet - orsaker till självmord och självmordshandlingar
Filmvisning och uppföljning av filmen
Pedagogiska handlingsprogram i förebyggande syfte - personalstöd, lärarstöd och kamratstöd

Dag 2: 9.00 - 13.00

Självmord ur en anhöriges perspektiv via film
Depression och medicinsk behandling vid depression
Kompletterande information

Utbildningstillfälle 2024

Inget datum annonserat för 2024. Vid intresse vänligen skicka in anmälan enligt nedan. 

Anmälan

Anmälan måste ske per e-post nasp@ki.se. Speciell anmälningsblankett behövs inte.

Rekommenderad litteratur

 • Almqvist, K, Norlén, A. & Tingberg, B, (2019) Barn, unga och trauma. Natur och Kultur
 • Alin Åkerman, B (2002) Hur upptäcker vi sårbara elever. Nationellt centrum för suicidforskning och prevention
 • Alin Åkerman, B & Ramberg, I-L (2008) Rapport kring viktiga åtgärder för att stärka unga vuxnas psykiska hälsa. Nationellt centrum för suicidforskning och prevention
 • Alin Åkerman, B (2009) Sårbara ungdomar med risk för självmordshandlingar. Nationellt centrum för suicidforskning och prevention
 • Björk, H & Alin Åkerman, B. (2010) Skolprojektet. Nationellt centrum för suicidforskning och prevention
 • Brent, D I., m.fl. (2013) Deprimerade och självmordsnära tonåringar – en praktisk vägledning i bemötande och behandling. Studentlitteratur