AOSP-A kompletterande instruktörsutbildning

 • 2024-09-13

 • 8 - 17

 • Stockholm, lokal kommer bekräftas

Denna utbildning vänder sig till dig som är utbildad AOSP-B (blåljus)-instruktör och som vill komplettera ditt instruktörskap med AOSP-A (allmänhet), vilket ger dig behörighet att anordna AOSP-A kurser.

Omfattning och pris

Utbildningen omfattar 1 dag, totalt 8 timmar.

Utbildningskostnad 4 000 SEK exklusive moms/deltagare.

För att du ska kunna gå denna komplettering behöver du vara utbildad instruktör i AOSP-B (blåljus). 

Utbildningens innehåll:

 • Kunskapsinventering
 • Självmord kan förebyggas i fem delar; psykisk hälsa/ohälsa, riskfaktorer för självmordshandlingar, sårbarheter, myter, och fördomar samt vilken hjälp kan erbjudas.
 • Bemötandet och förhållningssätt
 • Lagar
 • Samverkan
 • Samtalsträning i mindre grupper
 • Etik och moral

Tillval för målgrupper, scenario-övningar:

 • Skolor
 • Kommuner
 • Landsting
 • Föreningar
 • Företag

Psykiatri, Forskning och utveckling, Närakut, SLSO, Psykiatriforskning , STEP-UP