Akut omhändertagande av självmordsnära person - Allmänheten (kostnadsfri, Stockholms län)

 • 2024-10-22

 • 8 - 17

 • Stockholm, lokal kommer bekräftas

Kostnadsfri instruktörsutbildning i AOSP – Akut omhändertagande av självmordsnära person – för dig som arbetar inom Stockholms län.

Om utbildningen

Under år 2024 sker en satsning på AOSP i Stockholms län – därför erbjuds intressenter att kostnadsfritt få utbilda egna AOSP-instruktörer.

Tanken bakom satsningen är att nyutbildade instruktörer fortsätter att hålla endagsutbildningar inom sin verksamhet. För att delta i instruktörsutbildningen krävs det därför ett visst planeringsarbete från arbetsgivarens sida gällande val av medarbetare som väljs ut för utbildningen. Det är viktigt att minst två medarbetare väljs ut, och att dessa personer sedan har mandat att fortsatt hålla endagsutbildningar inom sin tjänst. 

Datum: 22 – 24 okt
Tid: 8.00 – 17.00
Plats: Stockholm, lokal kommer att bekräftas i samband med anmälan

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till dig som arbetar inom Stockholms län och som i ditt arbete kan komma i kontakt med personer som mår psykiskt dåligt och som kan kan befinna sig i en risk att genomföra en självmordshandling. Som AOSP-instruktör får du behörighet att anordna AOSP endagskurser inom din verksamhet. 

Innehåll

Utbildningen är tre heldagar, inklusive en förberedande dag med fokus på psykiska besvär och sjukdomar.

Dag 1: Grundutbildning psykiska besvär och sjukdomar
Dag 2-3: AOSP för allmänheten

Innehållet anpassas efter varje unik grupp men nedan beskrivs exempel på sådant som tas upp under utbildningen:

 • Noggrann genomgång av den metodik och det material som används i AOSP
 • Fördjupning i psykisk ohälsa, myter, fördomar, attityder, förhållningssätt
 • Samverkan (lokalt)
 • Ökad kännedom om gällande lagstiftning
 • Fallbeskrivningar
 • Bemötandet (samtalstekniker)
 • Erfarenhetsutbyte
 • Certifikat

All utbildningslitteratur och videomaterial finns tillgängligt via vårt digitala utbildningssystem Canvas. Inloggningsuppgifter till Canvas skickas ut i samband med genomgången utbildning.

Kostnad

Denna utbildning är kostnadsfri för dig som arbetar inom Stockholms län. För- och eftermiddagsfika samt lunch ingår samtliga dagar.

Psykiatri, Forskning och utveckling, Närakut, SLSO, Psykiatriforskning , STEP-UP