Instruktörsutbildning AOSP-B

 • 2024-11-19

 • 8 - 17

 • Stockholm, lokal kommer bekräftas

Instruktörsutbildning i Akut omhändertagande av självmordsnära person (AOSP) för blåljus förvaltas av NASP och utförs av huvudinstruktörer utbildade vid NASP. Målet med denna utbildning är att du ska få behörighet att arbetare vidare med AOSP-Blåljus inom din verksamhet.

Utbildningen är tre heldagar, inklusive en förberedande dag med fokus på psykiska besvär och sjukdomar.

Dag 1: Grundutbildning psykiska besvär och sjukdomar
Dag 2: AOSP-blåljus
Dag 3: AOSP-blåljus

Som utbildad AOSP-instruktör kommer du ingå i ett stort nätverk med instruktörer från hela Sverige, inom olika befattningar och verksamheter. En gång per år anordnas en nationell nätverksträff där vi även erbjuder fortbildande aktiviteter för alla instruktörer.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till dig som vill bli AOSP-Blåljus-instruktör, vilket ger dig behörighet att anordna AOSP endagskurser inom din verksamhet. Vi rekommenderar att det är minst två personer från er verksamhet som utbildar sig till instruktörer.

 • AOSP - Blåljus (AOSP-B)
  Vänder sig till dig som arbetar eller samarbetar med blåljusorganisationerna (ambulans, polis, räddningstjänst, SOS Alarm)

Innehåll

Innehållet anpassas efter varje unik grupp men nedan beskrivs exempel på sådant som tas upp under utbildningen:

 • Noggrann genomgång av den metodik och det material som används i AOSP
 • Fördjupning i psykisk ohälsa, myter, fördomar, attityder, förhållningssätt
 • Samverkan (lokalt)
 • Ökad kännedom om gällande lagstiftning
 • Fallbeskrivningar
 • Bemötandet (samtalstekniker)
 • Erfarenhetsutbyte
 • Certifikat

All utbildningslitteratur och videomaterial finns tillgängligt via vårt digitala utbildningssystem Canvas. Inloggningsuppgifter till Canvas skickas ut i samband med genomgången utbildning.

Kostnad

Instruktörsutbildningen kostar 11 000 SEK exkl. moms/deltagare.

Psykiatri, Forskning och utveckling, Närakut, SLSO, Psykiatriforskning , STEP-UP